સ્ટેનલેસ સ્ટીલ શંકુ રોલર

  • Stainless steel cone roller

    સ્ટેનલેસ સ્ટીલ શંકુ રોલર

    સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ ટેપર્ડ ડબલ ચેઇન રોલરની રચના: ડ્રાઇવિંગ મોડ અનુસાર, તેને પાવર રોલર લાઇન અને નોન પાવર રોલર લાઇનમાં વહેંચી શકાય છે, લેઆઉટ અનુસાર, તેને આડી કન્વિઇઝિંગ રોલર લાઇન, વલણવાળો રોલર લાઇન અને વળાંકમાં વહેંચી શકાય છે. રોલર લાઇન તે તમામ પ્રકારના ગ્રાહકોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે ગ્રાહકોની આવશ્યકતાઓ અનુસાર વિશેષરૂપે પણ ડિઝાઇન કરી શકાય છે. માનક ગેજ રોલરની આંતરિક પહોળાઈ 100-2000 મીમી છે, વગેરે. અન્ય સ્પેશિયા ...