ગ્રુવ્ડ શંકુ રોલર

  • Grooved cone roller

    ગ્રુવ્ડ શંકુ રોલર

    સ્ટેનલેસ સ્ટીલ શંકુ રોલરની પસંદગી 1. રોલર લંબાઈની પસંદગી: વિવિધ પહોળાઈવાળા માલ માટે, યોગ્ય પહોળાઈવાળા રોલરની પસંદગી કરવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે, "કન્વીંગ + 50 મીમી" અપનાવવામાં આવે છે. 2. દિવાલની જાડાઈ અને રોલરના શાફ્ટ વ્યાસની પસંદગી: સંપર્ક રોલર્સને સમાનરૂપે વિતરિત સામગ્રીના વજન અનુસાર, દરેક રોલરની આવશ્યક લોડની ગણતરી કરો, જેથી રોલરની દિવાલની જાડાઈ અને શાફ્ટ વ્યાસ નક્કી કરી શકાય. 3. રોલર સામગ્રી એ ...